Allan Olsen

Solo

Lørdag 29.11.14 kl. 20:00

Nøddebo Præstegård

Onsdag 03.12.14 kl. 20:00

Gorilla

Mandag 16.02.15 kl. 19:30

Magtens Korridorer

Rockfest

Torsdag 06.11.14 kl. 20:00

Brødrene Olsen

Fredag 07.11.14 kl. 20:00

Sussi & Leo

Lørdag 11.10.14 kl. 20:00

Comedy ZOO' Heino Hansen

Daniel Lill & Martin Nørgaard

Fredag 12.09.14 kl. 20:00

Christian Fuhlendorff

Torsdag 13.11.14 kl. 19:00

Andreas Bo

Fredag 23.01.15 kl. 20:00